Voorwaarden | Disclaimer
Disclaimer Hier staat beschreven hoe Flora & Funk omgaat met zaken als aan-sprakelijkheid en auteursrecht. Voor vragen of opmerkingen aangaande deze onderwerpen kan je contact met ons opnemen via de gegevens op deze pagina.
Algemeen De website FLORAFUNK.nl is onderdeel van de V.O.F. Flora & Funk, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231305. Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina's binnen het domein van florafunk.nl. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met al het onderstaande.
Actualiteit Flora & Funk besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is.
AansprakelijkheidFlora & Funk is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van gegevens van deze website. Flora & Funk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Tevens aanvaardt Flora & Funk geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de server, alsmede overige mogelijke technische storingen.
Tussentijdse wijzigingenAlle informatie over de aangeboden diensten en producten valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Flora & Funk worden gewijzigd.
Auteursrecht Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiŽren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en / of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
Overige Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neemt u dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens hier.

Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional